طرح 1

تحریک الکتریکی مغز با روش TDCS

در حدود 100 سال پیش طرح اولیه روش تحریک الکتریکی مغز انجام شد. در واقع فردی به نام…

مشاوره برای ایرانیان خارج از کشور

براساس آمارهای بدست آمده، سالانه تعداد قابل توجهی از ایرانیان برای دستیابی به رفاه اجتماعی، شغل مناسب یا…

شدم آنکه هستم

بحث در مورد بی‌معنایی، به پرسش‌هایی نظیر «چرا اینجا هستیم؟ اگر هیچ چیز پایدار نیست، زندگی چه معنایی…

EMDR تراپی

EMDR تراپی چیست؟ همه چیز درباره ی درمان با EMDR حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد…

اشتباهات رایج در مورد روان ‌درمانی​​​​​

آنچه می‌توانید و نمی‌توانید از روان‌ درمانی انتظار داشته باشید ​​​​​​​​در تجربه من ، انتخاب روان درمانی  برای…

درمان حل مساله

آنچه تحقیقات می گویند درمان حل مساله شکلی از درمان است که شامل فراهم کردن ابزاری برای شناسایی…

طرح 2

EMDR تراپی

EMDR تراپی چیست؟ همه چیز درباره ی درمان با EMDR حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد…

اشتباهات رایج در مورد روان ‌درمانی​​​​​

آنچه می‌توانید و نمی‌توانید از روان‌ درمانی انتظار داشته باشید ​​​​​​​​در تجربه من ، انتخاب روان درمانی  برای…

تحریک الکتریکی مغز با روش TDCS

در حدود 100 سال پیش طرح اولیه روش تحریک الکتریکی مغز انجام شد. در واقع فردی به نام…

درمان حل مساله

آنچه تحقیقات می گویند درمان حل مساله شکلی از درمان است که شامل فراهم کردن ابزاری برای شناسایی…

روانشناسی سلامت

اگر بخواهم با یک توضیح کوتاه روشن کنم، روانشناسی سلامت چیست، باید بگویم منظور از سلامت اینجا سلامت…

ژاک لکان

این مقاله سعی بر نگاهی گذراست به مفاهیم اصلی و کلید واژه های اساسی اندیشه “ژاک لَکان-Jacques Lacan”…

طرح 3

شدم آنکه هستم

بحث در مورد بی‌معنایی، به پرسش‌هایی نظیر «چرا اینجا هستیم؟ اگر هیچ چیز پایدار نیست، زندگی چه معنایی…

طرح 4 (جدید)

شدم آنکه هستم

بحث در مورد بی‌معنایی، به پرسش‌هایی نظیر «چرا اینجا هستیم؟ اگر هیچ چیز پایدار نیست، زندگی چه معنایی…

طرح 5 (جدید)

شدم آنکه هستم

بحث در مورد بی‌معنایی، به پرسش‌هایی نظیر «چرا اینجا هستیم؟ اگر هیچ چیز پایدار نیست، زندگی چه معنایی…