طرح 1

شدم آنکه هستم

بحث در مورد بی‌معنایی، به پرسش‌هایی نظیر «چرا اینجا هستیم؟ اگر هیچ چیز پایدار نیست، زندگی چه معنایی…

EMDR تراپی

EMDR تراپی چیست؟ همه چیز درباره ی درمان با EMDR حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد…

اشتباهات رایج در مورد روان ‌درمانی​​​​​

آنچه می‌توانید و نمی‌توانید از روان‌ درمانی انتظار داشته باشید ​​​​​​​​در تجربه من ، انتخاب روان درمانی  برای…

درمان حل مساله

آنچه تحقیقات می گویند درمان حل مساله شکلی از درمان است که شامل فراهم کردن ابزاری برای شناسایی…

فیلیپ زیمباردو

فیلیپ زیمباردو (صدا و چهره روانشناسی معاصر) فیلیپ زیمباردو ( Philip George Zimbardo) زاده ۲۳ مارس ۱۹۳۳ از…

ژاک لکان

این مقاله سعی بر نگاهی گذراست به مفاهیم اصلی و کلید واژه های اساسی اندیشه “ژاک لَکان-Jacques Lacan”…

طرح 2

EMDR تراپی

EMDR تراپی چیست؟ همه چیز درباره ی درمان با EMDR حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد…

اشتباهات رایج در مورد روان ‌درمانی​​​​​

آنچه می‌توانید و نمی‌توانید از روان‌ درمانی انتظار داشته باشید ​​​​​​​​در تجربه من ، انتخاب روان درمانی  برای…

درمان حل مساله

آنچه تحقیقات می گویند درمان حل مساله شکلی از درمان است که شامل فراهم کردن ابزاری برای شناسایی…

روانشناسی سلامت

اگر بخواهم با یک توضیح کوتاه روشن کنم، روانشناسی سلامت چیست، باید بگویم منظور از سلامت اینجا سلامت…

ژاک لکان

این مقاله سعی بر نگاهی گذراست به مفاهیم اصلی و کلید واژه های اساسی اندیشه “ژاک لَکان-Jacques Lacan”…

شدم آنکه هستم

بحث در مورد بی‌معنایی، به پرسش‌هایی نظیر «چرا اینجا هستیم؟ اگر هیچ چیز پایدار نیست، زندگی چه معنایی…

طرح 3

شدم آنکه هستم

بحث در مورد بی‌معنایی، به پرسش‌هایی نظیر «چرا اینجا هستیم؟ اگر هیچ چیز پایدار نیست، زندگی چه معنایی…

طرح 4 (جدید)

شدم آنکه هستم

بحث در مورد بی‌معنایی، به پرسش‌هایی نظیر «چرا اینجا هستیم؟ اگر هیچ چیز پایدار نیست، زندگی چه معنایی…

طرح 5 (جدید)

شدم آنکه هستم

بحث در مورد بی‌معنایی، به پرسش‌هایی نظیر «چرا اینجا هستیم؟ اگر هیچ چیز پایدار نیست، زندگی چه معنایی…