درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
11:00 - 21:00 مشهد نرسیده به وکیل آباد ۲۳ جنب داروخانه دکتر انسان ساختمان پزشکان شفا طبقه همکف تماس ۰۹۱۵۵۶۷۷۲۶۶ ، ۳۶۰۳۲۲۹۱