مشاوره فردی (که گاهی اوقات روان درمانی، گفتگو درمانی یا درمان نامیده می شود) فرآیندی است که از طریق آن مراجعان به صورت انفرادی با یک  متخصص روانشناس در محیطی امن، مراقبتی و محرمانه کار می کنند.