کارگاه آموزشی مداخله در درمان پسوریازیس

1398/10/2 11:02:59

این کارگاه قبلا برگزار گردیده است . کارگاه بعدی اطلاع رسانی خواهد شد .

کارگاه آموزشی مداخله در درمان پسوریازیس1398/10/2 11:02:59

اولین کنگره هیپنوتیزم آسیا

1398/10/2 10:52:53

پیام دبیر کنگره حضور شما را دراولین کنگره هیپنوتیزم آسیا ارج می نهم. این کنگره در حالی برگزار خواهد شد که تجربه برگزاری چهار کنگره بین المللی بزرگ در سالهای اخیر در ایران نشان داده است که پتانسیلهای هیپنوتیزمی که در ایران و کشورهای آسیایی وجود دارد می تواند به عنوان منبع ارزشمندی در درمانهای هیپنوتیزمی ادامه مطلب

اولین کنگره هیپنوتیزم آسیا1398/10/2 10:52:53